Vabilo novim članom

Komorni zbor De profundis Kranj vabi k sodelovanju nove člane. Zaželeno je, da se k avdiciji prijavite v začetku sezone, dobrodošli pa ste tudi med letom, saj v sezoni pripravimo 3 različne programe.


Redne vaje:
torek, 19.00 – 22.00
Dom krajanov Primskovo (v novem prizidku), Jezerska c. 41, Kranj

OP: Ker je zasedba majhna in je vsak pevec dragocen, se pred vsako sezono na novo dogovorimo za redni termin.

K zboru lahko pridete po poti klasične avdicije (glej spodaj), lahko pa (najavljeni) pridete na vajo, na kateri že aktivno sodelujete in se preizkus glasu opravi naknadno.


Karakteristike primernega pevca/pevke - kandidata/kandidatke:
ima zdrav glas,
ima relativno dobro razvit posluh,
ima glasbene izkušnje in se orientira v notnem zapisu,
je motiviran/a za pridobivanje novih znanj in izkušenj,
ga/jo zanima muziciranje na višji ravni,
je pripravljen/a svoj čas prilagoditi dogovorjenim skupnim ciljem,
ima smisel za humor in resno delo.


Potek avdicije:

poteka v dogovorjenem terminu (kontakt: branka.potocnik@deprofundis.si, 041 - 970 317),
avdicijo izvaja zborovodkinja,
kandidat/ka ob petju pesmi po lastni izbiri izkaže karakteristike glasu in muzikalnost,
kandidat/ka s ponavljanjem melodičnih in ritmičnih motivov izkaže obseg glasu, intonančno in ritmično natančnost ter glasbeni spomin,
kandidatk/a v razgovoru predstavi svoje glasbene izkušnje in ambicije.


Več informacij:
info@deprofundis.si

VESELIMO SE SKUPNEGA SODELOVANJA!