Renesančne vragolije

Atrij Pavšlarjeve hiše, Kranj
21. junij 2015

foto: Teja Klanjšek