Iščem te, modrost!

Baročna dvorana radovljiške graščine
25. januar 2014