Kratka predstavitev dirigentke
Foto: Viktor Debeljak

Branka Potočnik Krajnik (1971) je diplomirala na področju zborovodstva na oddelku glasbene pedagogike Akademije za glasbo v Ljubljani. Delu z vokalnimi zasedbami se posveča od svojega petnajstega leta, ko je prevzela vodenje župnijskega otroškega zbora. Leto kasneje se je priključila vokalnemu kvintetu Drumlca, v katerem je kot sopranistka in vodja zasedbe, ki je gojila izključno slovensko ljudsko pesem v avtentični obliki, delovala trinajst let. Samostojno in v sodelovanju s folklorno skupino Sava Kranj se je kvintet udeležil številnih mendarodnih festivalov ljudske glasbene dediščine po skoraj vseh evropskih državah in Kanadi. V času študija je ustanovila Komorni zbor De profundis in prevzela mesto zborovodkinje mladinskega pevskega zbora OŠ Simona Jenka v Kranju, kjer se je po končanem študiju tudi redno zaposlila. Kot glasbena pedagoginja se je vključila v projekt konvergentne pedagogike, sodelovala v kurikularni komisiji za glasbo pri prenovi učnih načrtov javne šole, z mladinskim zborom pa dosegala vidne uspehe v državnem in mednarodnem merilu. Od leta 1998 deluje kot predavateljica na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani za področje vokalne tehnike, zborovskega petja in zborovodstva. Za svoje predagoško delo je leta 2015 prejela državno nagrado za izjemne dosežke na področju šolstva. Je cenjena predavateljica na seminarjih za glasbene pedagoge in zborovodje otroških in odraslih pevskih zborov, sodeluje v komisijah in žirijah zborovskih revij in tekmovanj, priložnostno pa nastopa tudi kot gostujoča dirigentka doma in v tujini.

Najbolj prepoznavno je njeno delo s Komornim zborom De profundis, ki ga po mnenju strokovne kritike odlikuje odlična tehnična pripravljenost, programska izvirnost ter selektivnost in prepričljivost interpretacij. Ob sicer zelo širokem repertoarju, ki ga zborovodkinja črpa iz glasbene zakladnice od najstarejših zapisov srednjega veka do danes, zbor v svoje koncertne sporede pogosto uvršča manj znana ali v slovenskem prostoru še neznana dela tujih skladateljev, naravnanost k sodobni ustvarjalnosti pa priča 49 krstnih izvedb del slovenskih skladateljic in skladateljev, med katerimi so mnoga nastala na pobudo dirigentke.

Skupaj s svojimi pevci različnih generacij je Branka Potočnik Krajnik dobitnica številnih najvišjih odličij in posebnih prizanaj zborovskih tekmovanj v Sloveniji in po svetu.

Je članica European Choral Association Europa Cantat.