Obredja

Atrij Pavšlarjeve hiše, Kranj
26. junij 2016

foto: Jana Jocif