podporniki

Delovanje zbora v letu 2021 so omogočili:
 

Mestna občina Kranj

Mestna občina Kranj že vrsto let pomaga pri uresničevanju zastavljenih projektov zbora.
www.kranj.si
 
Domovanje.com spletne strani
izpolnjujemo Vaša pričakovanja
,
predstavlja inovativen koncept celovitih spletnih storitev, namenjenih predvsem malim in srednje velikim organizacijam.
www.domovanje.com
 Če želite podpreti redno delovanje Komornega zbora De profundis Kranj ali izvedbo posameznih projektov, lahko donirate sredstva na naš tekoči račun SI56 600000000290877 ali v valuti bitcoin na naslov 3JyjpKddbB362nPCHmN1wi3BVoNPqBE4Rt.

Za objavo vašega logotipa na koncertnih listih in spletni strani ali potrdilo o prejeti donaciji, vas prosimo, da se obrnite na naš elektronski naslov info@deprofundis.si.

Hvala!