Slovenske ljudske pesmi
Kulturno društvo De profundis (1998), samozaložba
Dirigentka: Branka Potočnik

Spletna cena (zgoščenka): 12,00 EUR+poštnina
Spletna cena (prenos): 10,00 EUR
nakup1. prir. Marij Kogoj: Stoji mi polje (2:20)
2. prir. Ubald Vrabec: Protuletje (2:36)
3. prir. France Marolt: Teče mi vodica (2:22)
4. prir. Ambrož Čopi: San se šetao (2:28)
5. prir. Tomaž Habe: Dve let in pol (4:06)
6. prir. Matija Tomc: Kaj ti je deklica (3:36)
7. prir. Samo Vremšak: Pojdam u rute (1:56)
8. prir. Lojze Lebič: Trauniče so žie zalene (1:34)
9. prir. Lojze Lebič: Drumlca je zvomlana (2:37)
10. prir. Jurij Gregorc: Čöj so tiste st'zdice (2:19)
11. prir. Matej Hubad: Je pa davi slan'ca pala (3:39)
12. prir. Oskar Dev: Stoji gartelc zagrajen (2:06)
13. prir. Zdravko Švikaršič: Da b' biwa liepa ura (2:24)
14. prir. Damijan Močnik: Koroška ljubezen (4:31)
15. prir. Aldo Komar: Dajte, dajte (1:16)
16. prir. Samo Vremšak: Ženka mi v goste gre (5:00)
17. prir. Jakob Jež: Igraj kolce (2:48)
18. prir. Jakob Jež: Jabolko rudeče (1:23)

Spletna cena (zgoščenka): 12,00 EUR+poštnina
Spletna cena (prenos): 10,00 EUR
nakup