Koncert – Slovenska zborovska ustvarjalnost

Gimnazija Kranj (13.11.2005)
Grajska kapela, Škofja Loka (09.11.2005)

 

De profundis je predstavil slovensko sodobno glasbo, med njimi tudi dve noviteti mladih slovenskih skladateljev Tomaža Bajžlja in Katarine Pustinek.


Koncertni program:

Uroš Krek: Mlini življenja
Uroš Krek: Samotno ugibanje
Samo Vremšak: Na večer
S. Vremšak: To žganje
S. Vremšak: Iskanje
Lojze Lebič: Iz kamna v vodi
Igor Štuhec: Vešče
Tomaž Bajželj: Zasuta usta
Tomaž Bajželj: Pozabljenje (noviteta)
Katarina Pustinek: Ljubezni vonj (noviteta)
Stanko Jericijo: Okno sem
porabske ljudske v priredbah Sama Vremška, Mojce Prus, Janeza Močnika in Ambroža Čopija