o šoliIlustrirala: Irena Skumavec
Pevska šola je namenjena mladim pevkam in pevcem, ki imajo veselje do glasbe in petja, željo po skupnem muziciranju z vrstniki in raziskovanju skozi umetnost. Ob spoštovanju tredicionalne zborovske glasbe in vseh zakonitosti, ki zanjo veljajo, pevska šola pod umetniškim vodstvom izkušene glasbene pedagoginje in zborovodkinje Branke Potočnik Krajnik odpira nove poti vzgoje otrok z glasbeno umetnostjo. Čudenje, čutenje, občutljivost, opažanje, spoznanje, uživanje, radost, radovednost, domišljija, prepoznavanje, osredotočenost, odgovornost, vzpostavljanje odnosa, zmožnost izražanja, uživanje v tišini, ustvarjalnost in znanje je nekaj ciljev, kamor vodijo poti naše pevske šole.

Pesem je izraz volje do življenja.“

 

Pevska šola je namenjena napredku otrok in mladih skozi glasbo. Glasbeno nadarjenim ponuja priložnost za kakovostno preživljanje prostega časa z umetnostjo, ki odpira otroku in mladostniku široko, edinstveno in njemu lastno pot oblikovanja identitete ter vraščanja v domače in svetovno kulturno okolje.

 

Program pevske šole temelji na vzgojnem, izobraževalnem in umetniškem delovanju. V sproščenem in ustvarjalno spodbudnem okolju bodo pevke in pevci v veselju ob glasbi, ob raznovrstnem repertoarju vokalne in vokalno-instrumentalne glasbe razvijali glasbene sposobnosti, pridobivali glasbeno-teoretska znanja, intenzivno razvijali pevsko tehniko, muzikalni potencial, estetsko občutljivost ter osvajali discipline skupnega muziciranja in javnega nastopanja.

 

Pevska šola bo, z ozirom na starost pevk in pevcev, v sezoni 2012/13 delovala v dveh vokalnih sestavih, ki omogočajo optimalen razvoj vsakega posameznika, od začetnih doživetij zborovske izkušnje do doseganja najvišje ravni v izvajanju vokalne glasbe.