zbori pevske šole

 
Pevska pripravnica

 

V pevski pripravnici otroci skozi različne glasbene igre, telesni izraz ob glasbi, raziskovanje zvoka in lastno ustvarjalnost spoznavajo elemente glasbenega izražanja in komunikacije. Na sproščen in zabaven način, po mišjih in mačjih korakih, spoznavajo in razvijajo pevsko-tehnične elemente: pevsko dihanje, držo telesa, zdravo in naravno tonsko produkcijo, dikcijo, artikulacijo, dinamiko, fraziranje, širijo glasovni obseg; intenzivno razvijajo ritmične in melodične spretnosti in se ob delu na pesemskem repertoarju postopoma uvajajo v glasbeno-teoretska znanja. Doživljajo procese oblikovanja interpretacij in postajajo vse bolj občutljivi na lepo v glasbi. Osvajajo temeljna pravila skupnega muziciranja in zborovske discipline. Naučijo se izbrane a cappella pesmi in pesmi z instrumentalno spremljavo iz zakladanice slovenskih ljudskih in umetnih pesmi. Glasbene dosežke javno predstavijo v obliki dramaturško zaokrožene celote.
V pevsko pripravnico so vključeni otroci stari 6 in 7 let.

 
Prevideni termin: torek, 17.00-18.00 ali petek, 16.30-17.30 (termin je mogoče prilagoditi po dogovoru s starši).

 

Otroški pevski zbor

 

Otroški pevski zbor je vokalni ansambel, ki nudi glasbeno nadarjenim otrokom možnost umetniškega izražanja. Vanj se lahko vključijo otroci, ki uspešno opravijo avdicijo. Tako imajo možnost muziciranja med sebi enakimi pevci, ki že imajo glasbene izkušnje in jih petje v zboru izpolnjuje in radosti. Značilno za to obdobje je hitro širjenje enoglasnega pesemskega repertoarja s postopnim uvajanjem zahtevnejših glasbenih vsebin, skladno z razvojem zasedbe pa se uvaja že dvoglasno petje. Ob študiju raznovrstne izbrane literature z umetniško vrednostjo otroci razvijajo glasbene sposobnosti, pridobivajo nova glasbena znanja, intenzivno (v skupini in individualno) razvijajo vokalno-tehnične veščine, muzikalni potencial in dvigujejo raven estetske občutljivosti. Preizkušajo se v prepričljivosti interpretiranja in tehnični dovršenosti. Ob pripravah in izvedbah javnih predstavitev glasbenih dosežkov v ožjem in širšem kulturnem prostoru otroci pridobivajo pomembne izkušnje javnega nastopanja.

Veselje v skupnem muziciranju je temeljno vodilo dela v OPZ.
V otroški pevski zbor so vključeni otroci stari od 8 do 11 let.

 
Predvideni termin: petek, 17.30-19.00 (termin je mogoče prilagoditi po dogovoru s starši).

 

Mladinski pevski zbor

 

Mladinski pevski zbor je vokalni ansambel, ki združuje glasbeno nadarjene mlade zboriste v izvajanju raznovrstne večglasne zborovske literature. Kakovost preživljanja „prostega časa“ se odraža v intenzivnem razvijanju glasbenih sposobnosti, spretnosti in znanj posameznika, ki v družbi motiviranih vrstnikov v sproščenem, ustvarjalno spodbudnem okolju aktivno sooblikuje in interpretira glasbene sporede na umetniški ravni. Ni dvoma, da izkušnje, znanja in veščine, ki jih pevec pridobi v zahtevnem obdobju odraščanja pri aktivnem delovanju v zboru pomembno vplivajo na razvoj mlade osebnosti. Z javnimi predstavitvami glasbenih dosežkov pevci postajajo „slišani“ soustvarjalci kulturnega (in družbenega) prostora, glasba pa njim lasten način komunikacije s svetom.

Petje v mladinskem zboru je priložnost za odraščanje in uživanje v dobri družbi sovrstnikov ob glasbi, ki zmore odgovarjati na mnoga zastavljena vprašanja.

 V SEZONI 2012/13 mladinski pevski zbor še ne bo deloval.